Klacht

Klacht

De DgA-diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat met uw diëtist te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, www.klachtenloketparamedici.nl. Dit loket biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar:
030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl.

Deze klachtenregeling volgt de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Diëtisten van DGA werkten vanaf 2019 mee aan het project Eten met lange tanden. Veel thuiswonende ouderen hebben problemen met mondgezondheid en voedingsinname. Natuurlijk is er een verband. Het op tijd signaleren van problemen draagt bij aan betere zorg. Mondhygiënisten en diëtisten willen graag eerder herkennen wanneer ze moeten doorverwijzing naar de andere discipline.  Meer informatie