Kwaliteit

Home   ›   Behandeling   ›   Kwaliteit

De diëtisten van Diëtistengroep Amsterdam (DgA) zijn opgeleid aan de 4-jarige HBO-opleiding Voeding & Diëtetiek. Zij staan ingeschreven in het BIG-register en in het kwalititeitsregister paramedici. Alle diëtisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

Scholing

Iedere DgA-diëtist beschikt door scholing, ervaring en kennisuitwisseling met collega’s over eigen specialisatie(s). Jaarlijks volgen de diëtisten (na)scholingen om hun deskundigheid up-to-date te houden. De scholingen die zij kiezen richten zich op kennis en behandelmethoden die wetenschappelijk goed onderbouwd zijn om u als cliënt zo optimaal mogelijk te behandelen. De praktijk leert ook dat individuele situaties van cliënten vaak bijzonder zijn. Daarom bespreken de DgA-diëtisten regelmatig met elkaar  behandelwijzen van complexe situaties (intervisie). Zo houden we elkaar voortdurend scherp en de kwaliteit van ons handelen hoog.

Onderzoek

Diëtisten aangesloten bij DgA verzamelen gegevens voor wetenschappelijke onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheisdzorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee cliënten direct geïdentificeerd kunnen worden. U kunt bij uw diëtist meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.
Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Lees hoe je deze cursus kan inzetten op de website van de GGD Amsterdam