Behandeling

Home   ›   Behandeling

De basisverzekering vergoedt maximaal drie behandeluren van de diëtist. Voor personen van 18 jaar en ouder vallen de kosten voor dieetbehandeling onder het eigen risico in de zorgverzekering. In 2022 bedraagt het eigen risico € 385,=. Lees meer over het eigen risico zorgverzekering op de website van de rijksoverheid. Voor extra behandeltijd is vergoeding afhankelijk van de aanvullende verzekering.

Bij dieetbehandeling binnen ketenzorg is er géén eigen risico. In Amsterdam werken veel diëtisten samen met huisartsen, praktijkondersteuners in ketenzorg bij diabetes type 2, COPD en hart- en vaatziekten.

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen. Er staat verder vermeld welke gegevens de diëtist nodig heeft voor een goede dieetbehandeling, de doelstelling van het dieet en de behandeltijd. Ook over de werkwijze van de diëtist vindt u informatie.